اصول Pipeline DevOps
مقالات اموزشی devops

DevOps Pipeline چیست و چه اصولی دارد؟

در تیم مهندسی نرم افزار، Pipeline مجموعه ای از فرایندهای خودکار است که به متخصصان و توسعه دهندگان DevOps اجازه می دهد تا با اطمینان

وب سرویس های آمازون در DevOps
مقالات اموزشی devops

وب سرویس های آمازون (AWS) در DevOps

وب سرویس های آمازون یا AWS، ارائه دهنده بهترین سرویس های ابری هستند. همانطور که میدانید تکنولوژی DevOps کار توسعه و گسترش نرم افزارهای تولید

مقایسه DevOps و Agile
مقالات اموزشی devops

تفاوت بین تیم های توسعه DevOps و Agile

DevOps و Agile دو روش توسعه نرم افزار هستند که هدف هر دوی آنها یک هدف مشترک و مشابه دارند. هدف آنها به دست آوردن

مهندس DevOps
مقالات اموزشی devops

مهندسین DevOps

در این مقاله مدارک و توانایی های مورد نیاز یک مهندس DevOps را تحلیل و بررسی خواهیم کرد. مهندس DevOps، یک متخصص IT و فناوری

ابزارهای خودکارسازی DevOps
مقالات اموزشی devops

خودکارسازی DevOps

عمل خودکارسازی DevOps در این مقاله با پروسه خودکارسازی نرم افزار آشنا میشویم و انواع ابزارهای کاربردی آن را به صورت خلاصه و مفید بررسی

معماری DevOps و اجزای مختلف آن
مقالات اموزشی devops

معماری DevOps و کاربرد اجزای آن

معماری DevOps چگونه است؟ در این مقاله با معماری DevOps و اجزای کاربردی آن آشنا میشوید. در معماری DevOps از توسعه سریع استفاده میشود تا کار

ویژگی های DevOps
مقالات اموزشی devops

DevOps چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

DevOps از ترکیب دو کلمه Development به معنی توسعه دهنده و Operations به معنی عملیات، تشکیل شده است. امروزه ترویج و گسترش پروسه های توسعه

ابزارهای DevOps
مقالات اموزشی devops

ابزارهای مشهور و مهم DevOps

در ای مقاله با انواع ابزارهای کاربردی DevOps و کارایی آنها آشنا میشویم و مزایای هر کدام از ابزار را بررسی خواهیم کرد. ابزارهای مشهور

اصول Pipeline DevOps

DevOps Pipeline چیست و چه اصولی دارد؟

در تیم مهندسی نرم افزار، Pipeline مجموعه ای از فرایندهای خودکار است که به متخصصان و توسعه دهندگان DevOps اجازه می دهد تا با اطمینان

وب سرویس های آمازون در DevOps

وب سرویس های آمازون (AWS) در DevOps

وب سرویس های آمازون یا AWS، ارائه دهنده بهترین سرویس های ابری هستند. همانطور که میدانید تکنولوژی DevOps کار توسعه و گسترش نرم افزارهای تولید

مهندس DevOps

مهندسین DevOps

در این مقاله مدارک و توانایی های مورد نیاز یک مهندس DevOps را تحلیل و بررسی خواهیم کرد. مهندس DevOps، یک متخصص IT و فناوری

ابزارهای خودکارسازی DevOps

خودکارسازی DevOps

عمل خودکارسازی DevOps در این مقاله با پروسه خودکارسازی نرم افزار آشنا میشویم و انواع ابزارهای کاربردی آن را به صورت خلاصه و مفید بررسی

معماری DevOps و اجزای مختلف آن

معماری DevOps و کاربرد اجزای آن

معماری DevOps چگونه است؟ در این مقاله با معماری DevOps و اجزای کاربردی آن آشنا میشوید. در معماری DevOps از توسعه سریع استفاده میشود تا کار

ویژگی های DevOps

DevOps چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

DevOps از ترکیب دو کلمه Development به معنی توسعه دهنده و Operations به معنی عملیات، تشکیل شده است. امروزه ترویج و گسترش پروسه های توسعه

ابزارهای DevOps

ابزارهای مشهور و مهم DevOps

در ای مقاله با انواع ابزارهای کاربردی DevOps و کارایی آنها آشنا میشویم و مزایای هر کدام از ابزار را بررسی خواهیم کرد. ابزارهای مشهور

بستن