روندکار DevOps

روندکار DevOps چگونه است و چه اصولی دارد؟

روندکار DevOps چگونه است و چه اصولی دارد؟

روندکار DevOps به چه شکل است؟

در این مقاله با روندکار DevOps و اصول پایه و اساسی آن آشنا میشوید.

بخش DevOps Workflow، یک نمای کلی از دنباله های متوالی که در ورودی فراهم و جمع آوری شده اند، را ارائه می دهد. این بخش کارهای انجام شده را مشخص و شناسایی میکند و خروجی آنها را متناسب با پروسه عملیاتی، تولید میکند.

DevOps workflow ، امکان مرتب کردن و جدا کردن شغل هایی را می دهد که کاربران زیادی درخواست کرده اند. همچنین قابلیت منعکس کردن پروسه ایده آل را پیکربندی شغل ها نیز می دهد.

DevOps Principles (اصول DevOps)

در DevOps ارائه سرویس ها به صورت مداوم و خودکار به همراه واکنش سریع به بازخورد ها، یک اصل مهم محسوب میشود و اعضای تیم توسعه برای رسیدن به این اصل تمام تلاششان را میکنند.

در این قسمت اصول پایه و مهم DevOps را به صورت کلی بررسی خواهیم کرد:

1. End to End Responsibility (مسئولیت همیشگی) :

یکی از کارهای مهمی که تیم های DevOps تا همیشه باید انجام دهند، کار پشتیبانی و ساپورت اجرا و کارایی محصولات تولید شده است. این کار باعث افزایش کیفیت محصولات و سرویس ها میشود و در آخر محصولات و سرویس ها به صورت مهندسی شده و حرفه ایی توسعه میابند.

2. Continuous Improvement (پیشرفت مداوم) :

یکی از مواردی که فرهنگ DevOps همیشه بر روی آن تاکید دارد، پیشرفت به صورت مداوم برای به حداقل رساندن اتلاف وقت در تمام  مراحل و موارد است. زیرا این اصل به صورت دائم  سرعت رشد محصولات و سرویس های ارائه شده را افزایش میدهد.

3. Automate Everything (خودکار کردن همه چیز) :

در پروسه های DevOps خودکار سازی و اتوماتیک کردن کارها یک اصل مهم و اساسی است. این کار به منظور توسعه نرم افزار و تمام زیرساخت ها انجام میشود.

4. Custom Centric Action (کار متمرکز سفارش شده) :

اعضای تیم DevOps باید مشتری مدار باشند چون دائما باید بر روی محصولات و سرویس ها سرمایه گذاری کنند و برای آنها بازاریابی کنند و محصولات را به صورت گسترده تر به اشتراک بگذارند.

5.Monitor and test everything(نظارت و تست کردن همه چیز) :

تیم DevOps به نظارت و تست کردن قدرتمند و قوی نیاز دارد تا محصولات و سرویس های خود را با کمترین خطا و مشکلات ممکن به مشتریان ارائه بدهد.

6. Work as one team (کار به صورت تیمی) :

در فرهنگ  DevOps ، نقش طراحان، توسعه دهندگان و تست کننده ها از قبل مشخص شده است. تمام کاری که باید انجام دهند، همکاری به صورت تیمی است.

قوانین و قواعد بالا از طریق چند روش DevOps به دست آمده اند. این قوانین شامل  گسترش مکرر، خودکار سازی QA، ارائه مداوم، سنجیدن اعتبار ایده ها و پیشنهادات در کم ترین زمان و همکاری در قالب تیم، نیز می باشد. 

قواعد دیگری که تاکنون در DevOps تعریف شده است:

  •  Self-service configuration (پیکربندی سلف سرویس)
  •  Continuous build (ساخت مداوم)
  •  Continuous integration (یکپارچه سازی مداوم)
  •  Continuous delivery (ارائه و تحویل مداوم)
  •  Incremental testing (تست افزایشی)
  •  Automated provisioning (تامین خودکار)
  •  Automated release management (مدیریت انتشار خودکار)
بستن