اصول Pipeline DevOps

DevOps Pipeline چیست و چه اصولی دارد؟

DevOps Pipeline چیست و چه اصولی دارد؟

در تیم مهندسی نرم افزار، Pipeline مجموعه ای از فرایندهای خودکار است که به متخصصان و توسعه دهندگان DevOps اجازه می دهد تا با اطمینان کامل، کارایی کد خود را در پلتفرم های محاسبه تولید جمع آوری، ایجاد کنند و سپس آن را توسعه دهند.

رایج ترین اجزای Pipeline در DevOps شامل ساخت خودکار یا یکپارچه سازی مداوم، تست خودکار و توسعه خودکار میباشد.

Pipeline همچنین شامل مجموعه ای از ابزارها است که به صورت زیر دسته بندی میشوند:

Source control (کنترل منبع)

Build tools (ساخت ابزارها)

Containerization (کانتینر سازی)

Configuration management (مدیریت پیکربندی)

Monitoring (نظارت)

یکپارچه سازی مداوم Pipeline

ادغام مداوم (CI) روشی است که در آن توسعه دهندگان می توانند چندین بار در روز کدهای خود را در یک مخزن کنترل شده بررسی کنند. از طریق این بررسی ها Pipeline ها به صورت خودکار ایجاد می شوند و باعث تشخیص سریع و آسان خطا های موجود در کد می شوند.

مزایای یکپارچه سازی به صورت مداوم (CI) :

  • یکپارچه سازی تغییرات کوچک در کدهای بزرگ.
  • راحتی اعضای تیم جهت بررسی و مشاهده کارهایی که بقیه اعضای تیم انجام داده اند.
  • کاهش ایشو و مشکلات یکپارچه سازی که باعث تحویل سریع کدها می شود.
  • شناسایی سریع اشکالات و رفع سریع آنها

تحویل مداوم Pipeline

تحویل مداوم (CD) فرایندی است که به مهندسان و توسعه دهندگان اجازه می دهد تا باگ های رفع شده، ویژگی ها و تغییرات انجام شده در پیکربندی را به صورت سریع، پایدار و قابل اعتمادتر به تولید برسانند.

مزایای قابل توجه CD به صورت زیر است:

o رفع اشکال سریعتر و تحویل ویژگی ها.

o CD به تیم این امکان را می دهد تا در دسته های کوچک روی ویژگی ها و رفع اشکالات کار کند ، این به این معنی است که بازخورد کاربر بسیار سریعتر دریافت می شود. این باعث کاهش زمان و هزینه کلی پروژه می شود.

اصول DevOps

DevOps دارای یک اصل اثبات شده است که یک رویکر را برای پذیرش ابری در نظر میگیرد. این اصل کلیه فاکتورهای مورد نیاز، برای تأیید موفقیت آمیز مثل افراد، فرآیند و فناوری را در بر می گیرد. در نتیجه باید بر روی موارد زیر به اندازه کافی تمرکز شود:

تیم ها: ماموریت یا پروژه و مدیریت ابر.

قابلیت اتصال: دسترسی به شبکه ابری عمومی ، اختصاصی و ترکیبی.

خودکارسازی: زیرساخت به عنوان کد، برنامه نویسی برای هماهنگی و گسترش منابع.

فرآیند روی بورد (On-boarding): نحوه شروع پروژه در فضای ابری.

محیط پروژه: TEST ، DEV ، PROD (استقرار ، تست و تولید یکسان).

سرویس های مشترک: قابلیت های مشترک ارائه شده توسط شرکت.

سبک نامگذاری: جنبه حیاتی برای ردیابی استفاده از منابع و صورتحساب.

تعریف وظیفه استانداردها در بین تیم ها: مجوزهای دسترسی به منابع براساس عملکرد شغلی.

 

بستن