داشبورد کوبرنیتز
کانتینر و ماشین های مجازی

داشبورد کوبرنیتز چیست؟

داشبورد Kubernetes یک رابط کاربری مبتنی بر وب برای کلاستر Kubernetes است که جزئیات کلاستر Kubernetes را نشان می دهد. این جزئیات، شامل Node های

داشبورد کوبرنیتز

داشبورد کوبرنیتز چیست؟

داشبورد Kubernetes یک رابط کاربری مبتنی بر وب برای کلاستر Kubernetes است که جزئیات کلاستر Kubernetes را نشان می دهد. این جزئیات، شامل Node های

بستن