image docker & container docker

Image و Container در داکر

Image و Container در داکر

Image Docker و Container Docker

در این مقاله به بررسی و آموزش image docker ها و کانتینر ها در داکر میپردازیم.

Container Docker – کانتینر

کانتینر در داکر، در واقع یک نمونه از یک image است. برای ایجاد تغییراتی مثل اجرا، شروع، متوقف، حرکت و یا حذف کردن یک کانتینر، از دستورات CLI استفاده میشود. CLI مخفف عبارت Command Line Interface است. همچنین میتوان متغیرهای محیط و شبکه را نیز پیکربندی کانفیگ کرد. داکر کانتینر یک پلتفرم کاربردی ایزوله شده و امن است، اما به منابع و سورس های مربوط به هاست و کانتینرهای مختلف در حال اجرای دیگر نیز دسترسی دارد و به راحتی میتواند آنها را به اشتراک بگذارد.

کانتینر داکر

Image Docker – ایمیج

ایمیج (Image) یک قالب و الگوی فقط خواندنی است که دارای یک سری دستورالعمل برای ایجاد یک کانتینر در داکر است. یک ایمیج در داکر به صورت ساده و مناسب، در یک فایل متنی به نام Dockerfile شرح داده شده است.

با استفاده از دستور زیر می توانید متوجه کانتینر و ایمیج شوید:

$ docker run hello-world

Copy

همانطور که میبینید دستور بالا دارای سه بخش است:

docker :

دستور docker یک موتور محسوب میشود که به سیستم عامل دستور اجرای برنامه داکر را میدهد.

run :

دستور run یک دستور فرعی محسوب میشود که از آن برای ایجاد و اجرای یک کانتینر داکر استفاده میشود.

hello-world :

نام یک image docker است. ایمیج هایی که در کانتینر بارگذاری می شوند باید یک اسم مشخص داشته باشند.

 

بستن